ทนายคดีอาญา เราจะสู้ไปด้วยกัน

ทนายคดีอาญา เราจะสู้ไปด้วยกัน

เปิดหน้าต่อไป

ตรวจสอบวันนัดคดีของคุณ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อศาล

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 1

ภาค 1

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานครฯ
 • นนทบุรี
 • ชัยนาท
 • ปทุมธานี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ลพบุรี
 • สมุทรปราการ
 • สระบุรี
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง .

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 2

ภาค 2

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่

 • ปราจีนบุรี
 • จันทบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • ตราด
 • นครนายก
 • ระยอง
 • สระแก้ว

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 3

ภาค 3

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่

 • ชัยภูมิ
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • ยโสธร
 • ศรีสะเกษ
 • สุรินทร์
 • อำนาจเจริญ
 • อุบลราชธานี

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 4

ภาค 4

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่

 • กาฬสินธุ์
 • ขอนแก่น
 • นครพนม
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ร้อยเอ็ด
 • เลย
 • สกลนคร
 • บึงกาฬ
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี.

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 5

ภาค 5

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่

 • เชียงราย
 • เชียงใหม่
 • น่าน
 • พะเยา
 • แพร่
 • แม่ฮองสอน
 • ลำปาง
 • ลำพูน

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 6

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่

 • กำแพงเพชร
 • ตาก
 • นครสวรรค์
 • พิจิตร
 • พิษณุโลก
 • เพชรบูรณ์
 • สุโขทัย
 • อุตรดิตถ์
 • อุทัยธานี.

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 7

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันตก และภาคกลางบางส่วนจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่

 • กาญจนบุรี
 • นครปฐม
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • เพชรบุรี
 • ราชบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • สุพรรณบุรี

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 8

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่

 • กระบี่
 • ชุมพร
 • นครศรีธรรมราช
 • พังงา
 • ภูเก็ต
 • ระนอง
 • สุราษฎร์ธานี.

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 9

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

 • สงขลา
 • ตรัง
 • ยะลา
 • นราธวาส
 • ปัตตานี
 • พัทลุง
 • สตูล

โทรศัพท์ติดต่อศาล กระบี่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กาฬสินธ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด

1. จังหวัดกระบี่ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์ 0 7561 1780
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7545 0347
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8 
  โทรศัพท์ 0 7662 0746
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 
  โทรศัพท์  0 7566 3947 - 8
 • ศาลแรงงานภาค 8
  โทรศัพท์ 
  0 7622 0719


2. กรุงเทพมหานคร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64
 • ศาลจังหวัดพระโขนง
  โทรศัพท์ 0 2745 5901 - 9
 • ศาลจังหวัดมีนบุรี
  โทรศัพท์ 0 2171 4111
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง    
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญา
  โทรศัพท์ 0 2541 2284 - 91
 • ศาลอาญากรุงเทพใต้
  โทรศัพท์ 0 2210 9200
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
  โทรศัพท์ 0 2241 0616
 • ศาลอาญาตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ 0 2448 8355-64
 • ศาลอาญาธนบุรี
  โทรศัพท์ 0 2416 7246
 • ศาลอาญาพระโขนง
  โทรศัพท์ 0 2183 5423-31
 • ศาลอาญามีนบุรี
  โทรศัพท์ 02 1714111
 • ศาลอุทธรณ์
  โทรศัพท์ 0 2541 2436 - 50
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  โทรศัพท์ 0 2272 5201
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
  โทรศัพท์ 0 2171 4062-3
 • ศาลแขวงดอนเมือง
  โทรศัพท์ 0 2142 4802
 • ศาลแขวงดุสิต
  โทรศัพท์ 0 2241 2654-9
 • ศาลแขวงธนบุรี
  โทรศัพท์ 0 2416 1135-37
 • ศาลแขวงบางบอน
  โทรศัพท์ 0 2409 2700
 • ศาลแขวงปทุมวัน
  โทรศัพท์ 0 2234 3602 - 7
 • ศาลแขวงพระนครเหนือ
  โทรศัพท์ 0 2541 2111
 • ศาลแขวงพระนครใต้
  โทรศัพท์ 0 2291 1021
 • ศาลแพ่ง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420-9
 • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  โทรศัพท์  0 2210 4005 - 6
 • ศาลแพ่งตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ 0 2448 8355-64
 • ศาลแพ่งธนบุรี
  โทรศัพท์ 0 2415 0040 - 44
 • ศาลแพ่งพระโขนง
  โทรศัพท์ 0-2745-5901-9
 • ศาลแพ่งมีนบุรี
  โทรศัพท์ 0 2171 4111
 • ศาลแรงงานกลาง
  โทรศัพท์ 0 2235 1500 - 8


3. จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
  โทรศัพท์ 0 3456 4349 - 54
 • ศาลจังหวัดทองผาภูมิ 
  โทรศัพท์ 0 3459 9112
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
  โทรศัพท์ 0 3475 6790
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 7
  โทรศัพท์ 0 2541 2106-14
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
  โทรศัพท์ 0 3451 8480 - 82
 • ศาลแรงงานภาค 7
  โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 5


4. จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์ 0 4381 1214
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์ 0 4381 6613
 • ศาลแรงงานภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


5. จังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  โทรศัพท์ 0 5570 5114-119
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5524 7218
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
  โทรศัพท์ 0 5571 4749
 • ศาลแรงงานภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5622 7271


6. จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์ 0 4323 6603
 • ศาลจังหวัดชุมแพ
  โทรศัพท์ 0 4330 6430
 • ศาลจังหวัดพล
  โทรศัพท์ 0 4341 4990 - 1
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์  0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4 
  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์ 0 4323 8498
 • ศาลแขวงขอนแก่น
  โทรศัพท์ 0 4324 7191-2
 • ศาลแรงงานภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


7. จังหวัดจันทบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดจันทบุรี 
  โทรศัพท์ 0 3930 1041
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3861 0030
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
  โทรศัพท์ 0 3930 3471-4
 • ศาลแรงงานภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3828 7941
 • ศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง)
  โทรศัพท์ 0 3801 5727


8. จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  โทรศัพท์ 0 3851 1039/0 3851 1780
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3861 0030
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
  โทรศัพท์ XXX XXXX
 • ศาลแรงงานภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3828 7941


9. จังหวัดชลบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดชลบุรี 
  โทรศัพท์ 0 3827 4075 - 6
 • ศาลจังหวัดพัทยา 
  โทรศัพท์ 0 3825 2130 - 2
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3861 0030
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 
  โทรศัพท์ 0 3839 7872/0 3839 7928
 • ศาลแขวงชลบุรี 
  โทรศัพท์ 0 3828 7663 - 4
 • ศาลแขวงพัทยา 
  โทรศัพท์ 0 3826 7130 - 31
 • ศาลแรงงานภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3828 7941


10. จังหวัดชัยนาท หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดชัยนาท 
  โทรศัพท์ 0 5641 1211
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์  0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 
  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1 
  โทรศัพท์ 0 2500 1099
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 
  โทรศัพท์ 0 5640 5779 - 80
 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)
  โทรศัพท์ 0 3637 6350


11. จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดชัยภูมิ
  โทรศัพท์ 0 4483 0631
 • ศาลจังหวัดภูเขียว
  โทรศัพท์ 0 4486 1236
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4404 0882
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4423 3482
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  โทรศัพท์ 0 4481 2412
 • ศาลแรงงานภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4423 0497


12. จังหวัดชุมพร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดชุมพร
  โทรศัพท์  0 7752 9900
 • ศาลจังหวัดหลังสวน
  โทรศัพท์ 0 7754 1068
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์  0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์  0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7545 0347
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7662 0746
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
  โทรศัพท์  0 7750 7967 - 71
 • ศาลแรงงานภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7622 0719


13. จังหวัดตรัง หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดตรัง 
  โทรศัพท์ 0 7521 8052
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์  0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
  โทรศัพท์ 0 7431 1850
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 9 
  โทรศัพท์ 0 2416 0224
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 
  โทรศัพท์ 0 7557 2231
 • ศาลแรงงานภาค 9 โทรศัพท์ 0 7431 2789


14. จังหวัดตราด หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดตราด
  โทรศัพท์ 0 3952 5047 - 8
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3861 0030
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2 
  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด 
  โทรศัพท์ 0 3952 5751
 • ศาลแรงงานภาค 2
  โทรศัพท์  0 3828 7941
 • ศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง) 
  โทรศัพท์ 0 3801 5727

โทรศัพท์ติดต่อศาล ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี 

15. จังหวัดตาก หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดตาก
  โทรศัพท์ 0 5557 2075 - 9
 • ศาลจังหวัดแม่สอด
   โทรศัพท์ 0 5553 1232
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5524 7218
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
  โทรศัพท์ 0 5551 5207
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
   โทรศัพท์ 0 5553 1232
 • ศาลแรงงานภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5622 7271


16. จังหวัดนครนายก หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดนครนายก
  โทรศัพท์ 0 3731 3641/0 3734 9450-2
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3861 0030
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
  โทรศัพท์ 0 3731 6020 /0 3731 4753
 • ศาลแรงงานภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3828 7941


17.  จังหวัดนครปฐม หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์ 

 • ศาลจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ 0 3424 0300
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
  โทรศัพท์ 0 3475 6790
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1
  โทรศัพท์ 0 2500 1099
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 7
  โทรศัพท์ 0 2541 2106-14
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ 0 3420 0631 - 2
 • ศาลแขวงนครปฐม
  โทรศัพท์ 0 3425 0900
 • ศาลแรงงานภาค 7
  โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 5


18. จังหวัดนครพนม หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์ 

 • ศาลจังหวัดนครพนม
  โทรศัพท์ 0 4251 1200
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์  0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
  โทรศัพท์ 0 4251 5401
 • ศาลแรงงานภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


19. จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์ 

 • ศาลจังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์ 0 4424 3555/0 4424 2152
 • ศาลจังหวัดบัวใหญ่
  โทรศัพท์ 0 4446 2013/0 4446 1631
 • ศาลจังหวัดพิมาย
  โทรศัพท์  0 4448 1334/0 4448 1338
 • ศาลจังหวัดสีคิ้ว
  โทรศัพท์ 0 4498 3211-213
 • ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
  โทรศัพท์ 0 4431 1931
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์  0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์  0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
  โทรศัพท์  0 4404 0882
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4423 3482
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์ 0 4495 2202-3
 • ศาลแขวงนครราชสีมา
  โทรศัพท์ 0 4425 8560/0 4424 1102
 • ศาลแรงงานภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4423 0497


20. จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ศาล

 • ศาลจังหวัดทุ่งสง
  โทรศัพท์ 0 7541 1774
 • ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์  0 7535 6498
 • ศาลจังหวัดปากพนัง
  โทรศัพท์ 0 7551 7188
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7545 0347
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7662 0746
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์ 0 7539 9559 - 62
 • ศาลแขวงทุ่งสง
  โทรศัพท์ 0 7577 3358-60
 • ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์ 0 7535 7505
 • ศาลแรงงานภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7622 0719


21. จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดนครสวรรค์
  โทรศัพท์ 0 5637 0527-30
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5524 7218
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
  โทรศัพท์ 0 5622 5159
 • ศาลแขวงนครสวรรค์
  โทรศัพท์ 0 5688 1674-75
 • ศาลแรงงานภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5622 7271


22. จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ xxx xxxxx
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1
  โทรศัพท์ 0 2500 1099
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 0 2580 3481
 • ศาลแขวงนนทบุรี
  โทรศัพท์ 0 2580 2466
 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)
  โทรศัพท์ 0 3637 6350


23. จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ 0 7353 2038
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 1850
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 9
  โทรศัพท์ 0 2416 0224
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ 0 7351 5067
 • ศาลแรงงานภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 2789


24. จังหวัดน่าน หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดน่าน 
  โทรศัพท์ 0 5471 0387
 • ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) 
  โทรศัพท์ 0 5479 1629
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 
  โทรศัพท์ 0 5392 1942-3
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 5 
  โทรศัพท์ 0 5208 1333
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน 
  โทรศัพท์ 0 5477 2231
 • ศาลแรงงานภาค 5 
  โทรศัพท์ 0 5311 2228-30


25. จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ 0 4249 2102 - 3
 • ศาลแรงงานภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


26. จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดนางรอง 
  โทรศัพท์   0 4463 1650
 • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
  โทรศัพท์   0 4461 4905/0 4461 3977
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์  0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์   0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง 
  โทรศัพท์   0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 
  โทรศัพท์   0 4404 0882
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3 
  โทรศัพท์   0 4423 3482
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 
  โทรศัพท์   0 4460 2466
 • ศาลแรงงานภาค 3 
  โทรศัพท์   0 4423 0497


27. จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดธัญบุรี
  โทรศัพท์ 0 2588 4341
 • ศาลจังหวัดปทุมธานี
  โทรศัพท์ 0 2581 5013/0 2581 6303
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1
  โทรศัพท์ 0 2500 1099
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  โทรศัพท์ 0 2577 6152-7
 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)
  โทรศัพท์ 0 3637 6350

โทรศัพท์ติดต่อศาล ประจวบฯ ปราจีน ปัตตานี อยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด

28. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  โทรศัพท์ 0 3260 2528
 • ศาลจังหวัดหัวหิน
  โทรศัพท์ 0 3265 2625-30
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
  โทรศัพท์ 0 3475 6790
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 7
  โทรศัพท์ 0 2541 2106-14
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  โทรศัพท์ 0 3260 0806-11
 • ศาลแรงงานภาค 7
  โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 5


29. จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
  โทรศัพท์ 0 3728 0210/0 3728 0206
 • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  โทรศัพท์ 0 3745 2500-11
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3861 0030
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50
 • ศาลแรงงานภาค 2
  โทรศัพท์ 0 3828 7941


30. จังหวัดปัตตานี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 0 7345 0399
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 1850
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 9
  โทรศัพท์ 0 2416 0224
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 0 7333 7933
 • ศาลแรงงานภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 2789


31. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทรศัพท์ 0 3524 1021
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 
  0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง 
  โทรศัพท์ 
  0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
   โทรศัพท์ 
  0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
  โทรศัพท์ 
  0 3622 2040-42
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1
  โทรศัพท์ 
  0 2500 1099
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทรศัพท์ 
  0 3534 6800
 • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
  โทรศัพท์ 
  0 3525 2268
 • ศาลแรงงานภาค 1 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
  โทรศัพท์ 
  0 3525 2586


32. จังหวัดพะเยา หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดพะเยา
  โทรศัพท์ 0 5443 2090
 • ศาลจังหวัดเชียงคำ
  โทรศัพท์ 0 5407 9201-7
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
  โทรศัพท์ 0 5392 1942-3
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 5
  โทรศัพท์ 0 5208 1333
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
  โทรศัพท์ 0 5444 9670 - 1
 • ศาลแรงงานภาค 5
  โทรศัพท์ 0 5311 2228-30


33. จังหวัดพังงา หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
  โทรศัพท์ 0 7642 1659
 • ศาลจังหวัดพังงา
  โทรศัพท์ 0 7641 0685-6
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7545 0347
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7662 0746
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  โทรศัพท์ 0 7646 0507
 • ศาลแรงงานภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7622 0719


34. จังหวัดพัทลุง หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ 0 7461 3020
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 1850
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 9
  โทรศัพท์ 0 2416 0224
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

  โทรศัพท์ 0 7461 2965

 • ศาลแรงงานภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 2789


35. จังหวัดพิจิตร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดพิจิตร
  โทรศัพท์ 0 5660 8865
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5524 7218
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 
  โทรศัพท์ 0 5661 1193
 • ศาลแรงงานภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5622 7271


36. จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดพิษณุโลก
  โทรศัพท์ 0 5590 9777
 • ศาลจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย)
  โทรศัพท์ 0 5536 3230-2
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5524 7218
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
  โทรศัพท์ 0 5524 5531 - 2
 • ศาลแขวงนครไทย
  โทรศัพท์ 0 5536 3230-2
 • ศาลแขวงพิษณุโลก
  โทรศัพท์ 0 5524 5524
 • ศาลแรงงานภาค 6
  โทรศัพท์ 0 5622 7271


37. จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดภูเก็ต
  โทรศัพท์ 0 7621 1160
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7545 0347
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7662 0746
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
  โทรศัพท์ 0 7662 0571
 • ศาลแขวงภูเก็ต
  โทรศัพท์ 0 7621 7323-25
 • ศาลแรงงานภาค 8
  โทรศัพท์ 0 7622 0719


38. จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดมหาสารคาม
  โทรศัพท์ 0 4371 2085-6
 • ศาลจังหวัดมหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย)
  โทรศัพท์ 0 4379 0755-58
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
  โทรศัพท์ 0 4372 2688
 • ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
  โทรศัพท์ 0 4379 0755-58
 • ศาลแรงงานภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


39. จังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดมุกดาหาร

  โทรศัพท์ 0 4261 1313

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

  โทรศัพท์ 0 4261 4085

 • ศาลแรงงานภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


40. จังหวัดยะลา หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดยะลา
  โทรศัพท์ 0 7322 0750 - 79
 • ศาลจังหวัดเบตง
  โทรศัพท์ 0 7323 1322
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 1850
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 9
  โทรศัพท์ 0 2416 0224
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
  โทรศัพท์ 0 7320 3516
 • ศาลแรงงานภาค 9
  โทรศัพท์ 0 7431 2789


41. จังหวัดยโสธร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดยโสธร
  โทรศัพท์ 0 4571 2560/0 4571 4650
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4404 0882
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4423 3482
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
  โทรศัพท์ 0 4571 1476
 • ศาลแรงงานภาค 3
  โทรศัพท์ 0 4423 0497


42. จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์ 0 4351 1406
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์ 0 4362 4173
 • ศาลแรงงานภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6

โทรศัพท์ติดต่อศาล ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี

43. จังหวัดระนอง หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดระนอง

  โทรศัพท์ 0 7782 6256 - 7

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

  โทรศัพท์ 0 7545 0347

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8

  โทรศัพท์ 0 7662 0746

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

  โทรศัพท์ 0 7781 3478 - 9

 • ศาลแรงงานภาค 8

  โทรศัพท์ 0 7622 0719


44. จังหวัดระยอง หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดระยอง

  โทรศัพท์ 0 3801 5733-4

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

  โทรศัพท์ 0 3861 0030

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2

  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

  โทรศัพท์ 0 3861 2246/0 3861 2720

 • ศาลแขวงระยองศาลแรงงานภาค 2

  โทรศัพท์ 0 3828 7941

 • ศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง)

  โทรศัพท์ 0 3801 5727


45. จังหวัดราชบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดราชบุรี
  โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3475 6790

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 7

  โทรศัพท์ 0 2541 2106-14

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

  โทรศัพท์ 0 3237 6126-30

 • ศาลแขวงราชบุรี

  โทรศัพท์ 0 3233 7004

 • ศาลแรงงานภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 5


46. จังหวัดลพบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดชัยบาดาล

  โทรศัพท์ 0 3679 2041-44

 • ศาลจังหวัดลพบุรี

  โทรศัพท์ 0 3641 1061/0 3641 3041

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1

  โทรศัพท์ 0 2500 1099

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

  โทรศัพท์ 0 3641 4577

 • ศาลแขวงลพบุรี

  โทรศัพท์ 0 3642 2766

 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

  โทรศัพท์ 0 3637 6350


47. จังหวัดลำปาง หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดลำปาง

  โทรศัพท์ 0 5426 5126 - 8

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

  โทรศัพท์ 0 5392 1942-3

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 5

  โทรศัพท์ 0 5208 1333

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

  โทรศัพท์ 0 5438 2788 - 9

 • ศาลแขวงลำปาง

  โทรศัพท์ 0 5422 4900

 • ศาลแรงงานภาค 5

  โทรศัพท์ 0 5311 2228-30


48. จังหวัดลำพูน หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดลำพูน

  โทรศัพท์ 0 5309 3510

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

  โทรศัพท์ 0 5392 1942-3

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 5

  โทรศัพท์ 0 5208 1333

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

  โทรศัพท์ 0 5358 4705

 • ศาลแรงงานภาค 5

  โทรศัพท์ 0 5311 2228-30


49. จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

  โทรศัพท์ 0 4581 0668-9

 • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

  โทรศัพท์ 0 4561 2629

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4404 0882

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4423 3482

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

  โทรศัพท์ 0 4561 4309/0 4561 4194

 • ศาลแรงงานภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4423 0497


50. จังหวัดสกลนคร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสกลนคร

  โทรศัพท์ 0 4271 1766

 • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

  โทรศัพท์ 0 4273 7575

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

  โทรศัพท์ 0 4271 8975

 • ศาลแรงงานภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


51. จังหวัดสงขลา หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดนาทวี

  โทรศัพท์ 0 7429 0500

 • ศาลจังหวัดสงขลา

  โทรศัพท์ 0 7432 1354

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

  โทรศัพท์ 0 7431 1850

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 9

  โทรศัพท์ 0 2416 0224

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

  โทรศัพท์ 0 7431 5547 - 9

 • ศาลแขวงสงขลา

  โทรศัพท์ 0 7431 2980

 • ศาลแรงงานภาค 9

  โทรศัพท์ 0 7431 2789


52. จังหวัดสตูล หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสตูล

  โทรศัพท์ 0 7471 1078

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

  โทรศัพท์ 0 7431 1850

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 9

  โทรศัพท์ 0 2416 0224

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

  โทรศัพท์ 0 7472 4305

 • ศาลแรงงานภาค 9

  โทรศัพท์ 0 7431 2789


53. จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

  โทรศัพท์ 0 2395 1951/0 2395 4090

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1

  โทรศัพท์ 0 2500 1099

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

  โทรศัพท์ 0 2707 7125

 • ศาลแขวงสมุทรปราการ

  โทรศัพท์ 0 2707 7690

 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

  โทรศัพท์ 0 3637 6350


54. จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

  โทรศัพท์ 0 3471 6873 - 5

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3475 6790

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 7

  โทรศัพท์ 0 2541 2106-14

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

  โทรศัพท์ 0 3471 6318

 • ศาลแรงงานภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 5 


55. จังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

  โทรศัพท์ 0 3441 3935 - 8

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3475 6790

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 7

  โทรศัพท์ 0 2541 2106-14

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

  โทรศัพท์ 0 3441 1227

 • ศาลแรงงานภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 5


56. จังหวัดสระบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสระบุรี
  โทรศัพท์ 0 3637 6360
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1
  โทรศัพท์ 0 2500 1099
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
  โทรศัพท์ 0 3622 1099
 • ศาลแขวงสระบุรี
  โทรศัพท์ 03637 6360
 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)
  โทรศัพท์ 0 3637 6350

โทรศัพท์ติดต่อศาล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี 

57. จังหวัดสระแก้วหน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสระแก้ว

  โทรศัพท์ 0 3742 5096 - 7

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

  โทรศัพท์ 0 3861 0030

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2

  โทรศัพท์ 0 3861 0545 - 50

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

  โทรศัพท์ 0 3742 5264 - 5

 • ศาลแรงงานภาค 2

  โทรศัพท์ 0 3828 7941


58. จังหวัดสิงห์บุรีหน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
  โทรศัพท์ 0 3650 7343
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1

  โทรศัพท์ 0 2500 1099

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

  โทรศัพท์ 0 3650 7343

 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

  โทรศัพท์ 0 3637 6350


59. จังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

  โทรศัพท์ 0 3553 5551 - 4

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3475 6790

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 7

  โทรศัพท์ 0 2541 2106-14

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

  โทรศัพท์ 0 3552 5621 - 2

 • ศาลแขวงสุพรรณบุรี

  โทรศัพท์ 0 3552 2149

 • ศาลแรงงานภาค 7

  โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 560. จังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  โทรศัพท์ 0 7728 4971

 • ศาลจังหวัดเกาะสมุย

  โทรศัพท์ 0 7791 3700

 • ศาลจังหวัดเวียงสระ

  โทรศัพท์ 0 7736 6777

 • ศาลจังหวัดไชยา

  โทรศัพท์ 0 7743 1110

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

  โทรศัพท์ 0 7545 0347

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8

  โทรศัพท์ 0 7662 0746

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  โทรศัพท์ 0 7720 5400 - 5

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)

  โทรศัพท์ 0 7741 9300

 • ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

  โทรศัพท์ 0 7735 5143 - 8

 • ศาลแรงงานภาค 8

  โทรศัพท์ 0 7622 0719


61. จังหวัดสุรินทร์หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดรัตนบุรี

  โทรศัพท์ 0 4459 9839 - 40

 • ศาลจังหวัดสุรินทร์

  โทรศัพท์ 0 4404 0920

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4404 0882

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4423 3482

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลจังหวัดสุรินทร์

  โทรศัพท์ 0 4404 0856-7

 • ศาลแขวงสุรินทร์

  โทรศัพท์ 0 4451 1696

 • ศาลแรงงานภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4423 0497


62. จังหวัดสุโขทัย หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดสวรรคโลก

  โทรศัพท์ 0 5564 1727

 • ศาลจังหวัดสุโขทัย

  โทรศัพท์ 0 5565 1725

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

  โทรศัพท์ 0 5524 7218

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 6

  โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

  โทรศัพท์ 0 5561 0597

 • ศาลแรงงานภาค 6

  โทรศัพท์ 0 5622 727163. จังหวัดหนองคาย หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดหนองคาย

  โทรศัพท์ 0 4208 9737-41

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

  โทรศัพท์ 0 4242 3509

 • ศาลแรงงานภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


64. จังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

  โทรศัพท์ 0 4231 1466 - 7

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

  โทรศัพท์ 0 4231 3083

 • ศาลแรงงานภาค 4

  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6

65. จังหวัดอ่างทอง หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดอ่างทอง

  โทรศัพท์ 0 3561 1561

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

  โทรศัพท์ 0 3622 2040-42

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1

  โทรศัพท์ 0 2500 1099

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

  โทรศัพท์ 0 3567 2994

 • ศาลแรงงานภาค 1 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

  โทรศัพท์ 0 3525 2586


66. จังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

  โทรศัพท์ 0 4545 1060

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

 • ศาลภาษีอากรกลาง

  โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

 • ศาลล้มละลายกลาง

  โทรศัพท์ 0 2141 1500

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4404 0882

 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4423 3482

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

  โทรศัพท์ 0 4552 3106

 • ศาลแรงงานภาค 3

  โทรศัพท์ 0 4423 0497

67. จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

 • ศาลจังหวัดอุดรธานี
  โทรศัพท์ 0 4222 1993-6
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
 • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
 • ศาลล้มละลายกลาง
  โทรศัพท์ 0 2141 1500
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
  โทรศัพท์ 0 4234 2368-9
 • ศาลแขวงอุดรธานี
  โทรศัพท์ 0 4224 9752 - 3
 • ศาลแรงงานภาค 4
  โทรศัพท์ 0 4218 0824-6

โทรศัพท์ติดต่อศาล อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เลย แพร่ แม่ฮ่องสอน

  68. จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์ 

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
   โทรศัพท์ 0 5541 1251
  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   โทรศัพท์  0 2141 1910-14
  • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
  • ศาลล้มละลายกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1500
  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5524 7218
  • ศาลอุทธรณ์ภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
   โทรศัพท์ 0 5541 1627
  • ศาลแรงงานภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5622 7271


  69. จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี
   โทรศัพท์ 0 5651 1089
  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
  • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
  • ศาลล้มละลายกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1500
  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5524 7218
  • ศาลอุทธรณ์ภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
   โทรศัพท์ 0 5657 1774
  • ศาลแรงงานภาค 6
   โทรศัพท์ 0 5622 7271


  70. จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
   โทรศัพท์  0 4524 3442
  • ศาลจังหวัดเดชอุดม
   โทรศัพท์ 0 4536 1290
  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
  • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
  • ศาลล้มละลายกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1500
  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
   โทรศัพท์ 0 4404 0882
  • ศาลอุทธรณ์ภาค 3
   โทรศัพท์ 0 4423 3482
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลจังหวัดอุบลราชธานี
   โทรศัพท์  0 4524 5041
  • ศาลแขวงอุบลราชธานี
   โทรศัพท์ 0 4524 0766
  • ศาลแรงงานภาค 3
   โทรศัพท์ 0 4423 0497


  71. จังหวัดเชียงราย หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดเชียงราย
   โทรศัพท์ 0 5371 1305
  • ศาลจังหวัดเชียงราย (สาขาเวียงป่าเป้า)
   โทรศัพท์ 0 5378 1484
  • ศาลจังหวัดเทิง
   โทรศัพท์ 0 5379 5795
  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
  • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
  • ศาลล้มละลายกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1500
  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
   โทรศัพท์ 0 5392 1942-3
  • ศาลอุทธรณ์ภาค 5
   โทรศัพท์ 0 5208 1333
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
   โทรศัพท์ 0 5375 0853
  • ศาลแขวงเชียงราย
   โทรศัพท์  0 5371 9760, 0 5371 9763
  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
   โทรศัพท์ 0 5378 1560
  • ศาลแรงงานภาค 5
   โทรศัพท์ 0 5311 2228-30


  72. จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดฝาง

   โทรศัพท์ 0 5345 1151

  • ศาลจังหวัดฝาง พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

   โทรศัพท์ 0 5345 1151

  • ศาลจังหวัดฮอด

   โทรศัพท์ 0 5208 1690-2

  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่

   โทรศัพท์ 0 5311 2500

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

  • ศาลภาษีอากรกลาง

   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

  • ศาลล้มละลายกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1500

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

   โทรศัพท์ 0 5392 1942-3

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 5

   โทรศัพท์ 0 5208 1333

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

   โทรศัพท์ 0 5392 1920

  • ศาลแขวงเชียงใหม่

   โทรศัพท์ 0 5392 1901-2

  • ศาลแรงงานภาค 5

   โทรศัพท์ 0 5311 2228-30  


  73. จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี

   โทรศัพท์ 0 3242 0971-4

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

  • ศาลภาษีอากรกลาง

   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

  • ศาลล้มละลายกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1500

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

   โทรศัพท์ 0 3475 6790

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7

   โทรศัพท์ 0 2541 2106-14

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

   โทรศัพท์ 0 3278 0305 - 6

  • ศาลแรงงานภาค 7

   โทรศัพท์ 0 3456 4223 - 5


  74. จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

   โทรศัพท์ 0 5602 9770

  • ศาลจังหวัดหล่มสัก

   โทรศัพท์ 0 5670 1505

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

   โทรศัพท์ 0 5602 9788-9

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

  • ศาลภาษีอากรกลาง

   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

  • ศาลล้มละลายกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1500

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

   โทรศัพท์ 0 5524 7218

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 6

   โทรศัพท์ 0 5637 0542 - 7

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

   โทรศัพท์ 0 5672 0674-5

  • ศาลแรงงานภาค 6

   โทรศัพท์ 0 5622 7271


  75. จังหวัดเลย หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดเลย
   โทรศัพท์ 0 4281 1856
  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
  • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
  • ศาลล้มละลายกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1500
  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
   โทรศัพท์ 0 4324 6850-1
  • ศาลอุทธรณ์ภาค 4
   โทรศัพท์ 0 4323 6901-2
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
   โทรศัพท์ 0 4281 4720
  • ศาลแรงงานภาค 4
   โทรศัพท์ 0 4218 0824-6


  76. จังหวัดแพร่ หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดแพร่
   โทรศัพท์ 0 5452 2570 - 1
  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14
  • ศาลภาษีอากรกลาง
   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29
  • ศาลล้มละลายกลาง
   โทรศัพท์ 0 2141 1500
  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
   โทรศัพท์ 0 5392 1942-3
  • ศาลอุทธรณ์ภาค 5
   โทรศัพท์ 0 5208 1333
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
   โทรศัพท์ 0 5453 3487
  • ศาลแรงงานภาค 5
   โทรศัพท์ 0 5311 2228-30


  77. จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานศาลหมายเลขโทรศัพท์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง

   โทรศัพท์ 0 5368 1297

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   โทรศัพท์ 0 5361 1338

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย)

   โทรศัพท์ 0 5306 4435

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1910-14

  • ศาลภาษีอากรกลาง

   โทรศัพท์ 0 2541 2420 - 29

  • ศาลล้มละลายกลาง

   โทรศัพท์ 0 2141 1500

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

   โทรศัพท์ 0 5392 1942-3

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 5

   โทรศัพท์ 0 5208 1333

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   โทรศัพท์ 0 5361 3865 - 6

  • ศาลแรงงานภาค 5

   โทรศัพท์ 0 5311 2228-30

  สำนักงานอัยการทั่วประเทศไทย

  01. สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

  ที่ตั้ง 120 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 หรือ สำนักงานชั่วคราว 26/9 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

  โทรศัพท์ 075 611 373

  แฟ็กซ์ 075 611 833

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ krabi@ago.go.th

  02. สำนักงานอัยการกรุงเทพมหานคร

  ที่ตั้ง

  โทรศัพท์

  03. สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

  ที่ตั้ง ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  โทรศัพท์ 0 3456 4337 – 40

  โทรสาร 0 3456 4334

  อีเมล : สำนักงายอัยการจังหวัดกาญจนบุรี kburi@ago.go.th

  3.1 สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ

  ที่ตั้ง -

  โทรศัพท์: 034 599 124

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ:

  04. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง

  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4381-1620

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

  05. สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

  ที่ตั้ง 482 หมู่ที่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

  โทรศัพท์ 055 714 112, 055 713 025

  โทรสาร 055 711 170

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

  06. สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

  ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการภาค ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

  โทร 043-244972, 043-234392 (กลุ่มงาน ส.1)

  เบอร์โทรแจ้งชันสูตรพลิกศพ : 094-6480614

  โทรสาร 043-234392

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น: kk@ago.go.th

  07. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

  ที่ตั้ง ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

  โทรศัพท์ 039-311012 , 039-311978

  โทรสาร 039-321219

  IPPHONE 391211, 391212

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี : chant@ago.go.th

  08.สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

  ที่ตั้ง เลขที่ 77 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

  โทรศัพท์ 038 511012

  โทรสาร 038 512562

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา: ccs@ago.go.th

  09.สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

  ที่ตั้ง ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

  โทรศัพท์ 0 3827 6801-2

  โทรสาร 0 3828 5077

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี:

  9.1 สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

  ที่ตั้ง เลขที่ 81 หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

  โทรศัพท์ : 0-3825-3937, 0-3818-1927

  โทรสาร : 0-3825-3937, 0-3818-1927

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา : pattaya@ago.go.th

  10. สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000โทร. 0 5641 1584

  โทรสาร 0 5641 3046

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท : chainart@ago.go.th

  11.สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

  ที่ตั้ง ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

  โทรศัพท์ : 0-4481-6422

  โทรสาร : 0–4481–1878

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ : chaip@ago.go.th

  12. สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร

  ที่ตั้ง .

  โทรศัพท์ 077 658 375

  โทรสาร 077 658 374

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร: cpon@ago.go.th


  13. สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง

  ที่ตั้ง 19/2 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

  โทรศัพท์ 075-571630

  โทรสาร 075-211233

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง : trang@ago.go.th

  14. สำนักงานอัยการจังหวัดตราด

  ที่ตั้ง ถนนราษฎรนิยม อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

  โทรศัพท์ : 039-511 004

  โทรสาร : 039-520 200

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดตราด : trat@ago.go.th

  15. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก

  ที่ตั้ง เลขที่ ๕๘๘ หมู่ที่ ๙ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

  โทรศัพท์ : 055 511 005

  โทรสาร : 055 511 005 ต่อ 120

  IP Phone : 552612

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดตาก : tak@ago.go.th

  16. สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนสุวรรณศร

  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

  โทรศัพท์ : 0-3731-1095

  โทรสาร : 0-3731-3398

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายร : nkny@ago.go.th

  17. สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

  ที่ตั้ง อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

  โทรศัพท์ 034 259 663

  โทรสาร 034 259 665

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม : nkpt@ago.go.th

  18. สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

  ที่ตั้ง เลขที่ 418 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

  โทรศัพท์ : 0 4251 1191 ต่อ (105 งานตรวจ-รับสำนวน) , (110 งานการเงิน), (220-218 งานพิมพ์ฟ้อง) และ (220 งานคดีศาลสูง)

  โทรสาร 0 4251 3139
  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม : 

  19. สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

  ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

  โทรศัพท์ : 044 248158 ต่อ 140

  โทรสาร : 044 248160

  19.1 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว

  ที่ตั้ง ถ.เทศบาล 1 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

  โทรศัพท์ .044 081 466-7,

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว : sik@ago.go.th

  สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

  ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

  โทรศัพท์ 044 316 023, 044 313 268

  โทรสาร 044 311 876

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง): pakchong@ago.go.th

  19.2 สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่

  ที่ตั้ง 48 ถนนสุรนารี1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

  โทรศัพท์. 044-461 630

  โทรสาร. 044 462 023

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ : byai@ago.go.th

  19.3 สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย

  ที่ตั้ง 131 หมู่ที่6 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

  โทรศัพท์. 044-471881, 044-471885

  โทรสาร. 044-471881

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย : phimai@ago.go.th

  20. สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ที่ตั้ง ๔๐๓ ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

  โทรศัพท์ 075 356 157

  โทรสาร 075 356 157

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช :

  20.1 สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง

  ที่ตั้ง 264 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

  โทรศัพท์ : 0 7577 3140-5

  โทรสาร 0 7577 3146

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง : ts@ago.go.th

  20.2 สำนักงานอัยการจังหวัดปากพนัง

  ที่ต้้ง 306 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

  โทรศัพท์ 075 517 091

  โทรสาร 075 517 273

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดปากพนัง : ppn@ago.go.th

  สำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศไทย

  21. สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

  ที่ตั้ง 1102/120 หมู่ที่ 10 ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

  จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

  โทรศัพท์ : 056-370 521-3

  โทรสาร : 056-370 524

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ : nsawan@ago.go.th

  22. สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

  ที่ตั้ง ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0 2591 0535-6

  โทรสาร 0 2591 5462

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี :

  23. สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส

  ที่อยู่ ศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

  โทรศัพท์ (ชั้นที่ 1) 0 7353 2036,

  โทรศัพท์ (ชั้นที่ ๒) ห้องธุรการ 0 7353 2032, 0 7353 2037

  โทรสาร 0 7353 2032

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส :

  24. สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน

  ที่ตั้ง อาคารเลขที่ 555 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

  โทรศัพท์ 054 716 248-51

  โทรสาร 054 716 252

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน : nan@ago.go.th

  24.1 สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน (สาขาปัว)

  ที่ตั้ง 238/2-4 ถนนวรนคร อำเภอ ปัว จังหวัดน่าน

  โทรศัพท์

  โทรสาร

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน (สาขาปัว):

  25. สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ

  ที่ตั้ง 369 หมู่ที่ 1 ถนนบึงกาฬ – นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000

  ที่ตั้งสำนักงาน (ชั้น 2) สำนักอำนวยการ (ติดต่อสอบถาม) 0-4249-1827 ต่อ 10

  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 0-4249-1827 ต่อ 11

  ห้องเจ้าหน้าที่การเงิน 0-4249-1827 ต่อ 10

  ห้องเจ้าหน้าที่พัสดุ 0-4249-1827 ต่อ 14
  ห้องเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 0-4249-1827 ต่อ 12

  โทรสาร 042491828

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ :

  26. สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

  ที่ตั้ง ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  โทรศัพท์ 044 611 582

  โทรสาร 044 612 568

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ : burirum@ago.go.th

  26.1 สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

  ที่ตั้ง อาคารเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง

  จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

  โทรศัพท์ 044 632 513, 044 632 515 ,044 632 516

  โทรสาร 044 632 517

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง : nr@ago.go.th

  27. สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

  ที่ตั้ง ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว (ถ.346) 89 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

  โทรศัพท์ 0 2599 1900, 0 2599 1901, 0 2599 1902 และ 0 2599 1904

  โทรสาร 0 2599 1906 – 7
  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี: pathum@ago.go.th


  27.1 สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี

  ที่ตั้ง ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

  โทรศัพท์ 0 2577 6535

  โทรสาร -

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี : thanya@ago.go.th

  28. สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ที่ตั้ง 173 ถนน ปิ่นอนุสรณ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

  โทรศัพท์ :

  โทรสาร :

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :

  28.1 สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน

  ที่ตั้ง 166/7 ซอยหัวหัวหิน 2 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  โทร. 032-520364 (งานอำนวยการ)

  โทร. 032-520365 – 6 (งานคดี)

  โทรสาร 032-520367

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน: huahin@ago.go.th

  29. สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี

  ที่ตั้ง 91 หมู่ 11 ถนนราษฎรพัฒนา ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

  โทรศัพท์ 037-482401-3

  โทรสาร 037-482402

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี prachin@ago.go.th

  29.1 สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี

  ที่ตั้ง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

  โทรศัพท์ 037 280 231

  โทรสาร 037 280 231 ต่อ 109

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี : kabin@ago.go.th

  30. สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี

  ที่ตั้ง ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 96000

  โทรศัพท์ 073 349 143

  โทรสาร 073 332 042

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี : ptani@ago.go.th

  31. สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารสำนักงานอัยการภาค 1 ชั้นที่ 2

  ที่ตั้ง ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

  โทรศัพท์: 035 335 200, 035 346 332, 035 336 552

  โทรสาร: 035-336553

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ayuthya@ago.go.th

  32. สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

  ที่ตั้ง ศาลากลางหลังเก่าชั้น2 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

  โทรศัทพ์ 054 449 548-9

  โทรสาร 054 449 548

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา : phayao@ago.go.th

  32.1 สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ

  ที่ตั้ง 593/2-5 หมู่ 4ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

  โทรศัพท์ : 054 452 141

  โทรสาร : 054 452 142

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ : chiangkham@ago.go.th

  33. สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา

  ที่อยู่ 631/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา 82000

  โทรศัพท์ :076 481 815-6

  โทรสาร : 076 481 817

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา:

  33.1 สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า

  ที่ตั้ง เลขที่ 12 ถนนวัฒนา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

  โทรศัพท์ 076 421 122

  โทรสาร 076 421 330

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า: tkpa@ago.go.th

  34. สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง

  ที่ตั้ง เลขที่ 56 ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

  โทรศัพท์ : 074 613 014, 074 621 755, 074 621 756

  โทรสาร : 074 621 757

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง: ptl@ago.go.th

  35. สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

  ที่ตั้ง 152/34 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

  โทรศัพท์ 056 650 027

  โทรสาร 056 650 026

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร :phichit@ago.go.th

  36. สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

  ที่ตั้ง ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0 5524 4034

  โทรสาร 0 5525 8489

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก : pislok@ago.go.th

  36.1 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครไทย

  ที่ตั้ง 404 หมู่ 14 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

  โทรศัพท์.055 363 088

  โทรสาร.055 363 089

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย): nakhonthai@ago.go.th

  37. สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

  ที่ตั้ง 38/13 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต
  จังหวัดภูเก็ต

  โทรศัพท์ 0 7621 5692

  โทรสาร. 0 7621 3694

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต : phuket@ago.go.th

  38. สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

  ที่ตั้ง เลขที่ ๑ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
  จังหวัดมหาสารคาม 44000

  โทรศัพท์ 0 4371 1172

  โทรสาร 0 4372 3723

  อีเมลสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม: srk@ago.go.th

  38.1 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

  ที่ตั้ง เลขที่ 270 หมู่ที่ 16 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

  โทรศัพท์ 0 4379 1032

  โทรสาร 0 4379 1033

  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย):


  สำนักงานอัยการทั่วประเทศ

  39. สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
  ที่ตั้ง ถนนสองนางสถิตย์  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  49000ท
  โทรศัพท์: 0 4261 1355
  โทรสาร :, 0 4261 3722
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร: mukdahan@ago.go.th

  40. สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
  ที่ตั้ง 128 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
  โทร : 0 7321 1181, 0 7321 2011, 0 7321 2074, 0 7321 5017
  โทรสาร : 0 7321 2011 ต่อ 222
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา : yala@ago.go.th, yala.ago2020@gmail.com

  41. สำนักงานอัยการคจังหวัดยโสธร
  ที่ตั้ง ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
  โทรศัพท์ 0 4571 2727
  โทรสาร 0 4571 4706
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร : yasothon@ago.go.th


  42. สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
  ที่ตั้ง ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511140, 065-3301539
  โทรสาร  043-511140 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด: roiet@ago.go.th 

  43.สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง
  ที่ตั้ง 999/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  โทรศัพท์: 0 7781 1470, 0 7782 3819
  โทรสาร: 0 7782 3253
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง: ranong@ago.go.th

  44. สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง
  ที่ตั้ง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
  โทรศัพท์ : 0 3861 1048, 0 3862 2913
  โทรสาร : 0 386 22913 ต่อ 1777
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง : rayong@ago.go.th

  45.สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
  ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการ ภาค 7 เลขที่ 48/1 ชั้น 2 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
  โทรศัพท์: 0 3233 7181
  โทรสาร : 0 3233 7181
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี : rburi@ago.go.th


  46.สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1  ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   15000   

  โทรศัพท์:     036770143 

  โทรสาร:      036770202 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี :   loburi@ago.go.th 

  47. สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
  ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการลำปาง ชั้น 2 ภายในบริเวณศาลากลางหลังเก่าเลขที่ 2/1 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
  โทรศัพท์ 0 5421 7100,054, 0 5432 2883
  โทรสาร 0 5432 3562


  48.สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
  ที่ตั้ง ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  โทรศัพท์ 0 5351 1027 ต่อ 219 
  โทรสาร  0 5351 0858
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

  49. สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2
  ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 9 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ 0 4561 2826
  โทรสาร 0 4561 2826
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ sisaket@ago.go.th

  49.1 สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์
  ที่ตั้ง ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
  โทรศัพท์ 045 -810675
  โทรสาร 045 -810675
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ : kanthalak@ago.go.th

  50. สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร  ชั้น  2
  ที่ตั้ง ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   
  โทรศัพท์ 0 4271 4992
  โทรสาร  0 4271 4992
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร: sakon@ago.go.th  

  50.1 สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
   ที่ตั้ง ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
  โทรศัพท์ 042-722480, 042-722055
  โทรสาร. 042-722055
  IP Phone 423412 (ต่อ โทรสาร)
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:


  51. สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
  ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการ ภาค 9 ชั้น 2 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
  โทร. 0 7431 1057, 0 7431 3722
  โทรสาร 0 7431 3742
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา : sk@ago.go.th

  51.1. สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี
  ที่ตั้ง 197 หมู่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
  โทรศัพท์ 0 7437 3764
  โทรสาร 0 7437 3763
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี:


  52. สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล 
  ที่ตั้ง เลขที่ ๒ ถนนสถิตยุติธรรม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  โทรศัพท์ 0 7472 4161, 0 7472 4248
  โทรสาร 0 7472 4161
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์


  54. สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
  ที่ตั้ง 73 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์. 0 2395 6001
  โทรสาร. 0 2387 0888
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: smpk@ago.go.th


  55. สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
  ที่ตั้ง อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) ชั้น3
  ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  โทรศัพท์ 0 3471 1085
  โทรสาร 0 3471 1085
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : skram@ago.go.th

  56.สำนักงานอัยการจังวัดสมุทรสาคร
  ที่ตั้ง ศาลากลาง. ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร74000
  โทรศัพท์ 0 3481 0979
  โทรสาร 0 3481 0979

  57. สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
  ที่อยู่ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
  โทรศัพท์ 080 142 3462 หรือ 0 3621 1277 , 0 3621 1115
  โทรสาร. 0 3621 1333
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : sburi@ago.go.th

  58. สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว  
  ที่ตั้ง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
  โทรศัพท์  0 3742 5101, 3
  แฟกซ์ 0 3742 5101, 3
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 
  skw@ago.go.th

  59. สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี 
  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ชั้น ๒
  ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
  โทรศัพท์ 0 3650 7234
  โทรสาร  0 3650 7233
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:  sing@ago.go.th

  60.สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
  ที่ตั้ง ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบี
  ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท, ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  โทรศัพท์ 0 3553 5266
  โทรสาร
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  61.สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ที่ตั้งอาคารส่วนราชการ ชั้น 1-2 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย
  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 0 7727 2236, 0 7728 9253, 0 7728 8336
  โทรสาร 0 7728 7253
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: surat@ago.go.th
  61.1 สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย
  ที่ตั้ง เลขที่ 16/4-6 หมู่ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์  0 7741 9320-2,
  โทรสาร  0 7741 9322
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : smui@ago.go.th
  61.2 สำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ
  ที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ 0 7736 1088
  โทรสาร 0 7736 1088

  61.3 สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา
  ที่ตั้ง เลขที่ 348/1 ถนน มุฑาพฤกษ์ ตำบล ตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์. 077431022
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : chaiya@ago.go.th


  62. สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ 
  ที่ตั้ง ชั้น 4 และ ชั้น 5 เลขที่ 529 ถนนจิตรบำรุง  ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000
  โทรศัพท์ 0 4451 2281-2, 0 4451 2284 
  โทรสาร. 0 4451 1219
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : surin@ago.go.th

  63.สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
  ที่ตั้งเลขที่ 219 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
  โทรศัพท์ 0 5565 1708 
  โทรสาร 0 5565 1709
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: skthai@ago.go.th

  64. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
  ที่ตั้งเลขที่ 233 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  โทรศัพท์: 0 4241 1026 หรือ 098 526 0623
  โทรสาร : 0 4242 2640
  อิเล็กทรอนิกส์: nk@ago.go.th

  65. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
  ที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนอุดร-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
  จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
  โทรศัพท์ 042311486-7
  โทรสาร
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

  66. สำนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง
  ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า ชั้น 1
  ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
  จังหวัดอ่างทอง 14000
  โทรศัพท์ 0 3561 1162
  โทรสาร 0 3561 1162 ต่อ 21
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

  67. สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

  ที่ตั้ง เลขที่ 659 หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
  โทร. 0 4545 1233
  โทรสาร: 0 4545 1244
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: aumnat@ago.go.th

  68. สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

  ที่ตั้งเลขที่่ 72  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
  โทรศัพท์  0 4222 2540
  โทรสาร 0 4222 4242
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: udon@ago.go.th

  69. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ตั้งเลขที่ 2/7 ถนนศรีอุตรานอก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ 0 5541 1265 ต่อ 216
  โทรสาร 0 5541 4063
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: utadit@ago.go.th


  70. สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
  ที่อยู่เลขที่ 174 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 0 4525 4049, 0 4524 4756 ต่อ 302 -315
  โทรสาร 0 4525 5510
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ubon@ago.go.th

  70.1 สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม
  ที่ตั้งเลขที่ 979 หมู่ 19 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทรศัพท์ 045-959995
  โทรสาร 045-959996
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

  71. สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

  ที่ตั้งเลขที่ 510/1 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  โทร: 0 5371 1614, 0 5371 5825-6
  โทรสาร:
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: cr@ago.go.th

  71.1 สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง
  ที่ตั้งเลขที่ 157 หมู่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
  ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
  ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัดเทิง
  โทรศัพท์: 0 5379 5627
  โทรสาร : 0 5379 5628
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: Thoeng@ago.go.th

  71.2 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า

  ที่ตั้งเลขที่ 108 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย

  ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

  โทรศัพท์: 0 5378 1459

  โทรสาร: 0 5378 1460

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: wpp-sum@ago.go.th


  72. สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

  ที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก 

  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300

  โทรศัพท์ 0 5311 2559, 0 5311 2560

  โทรสาร 0 5311 2550

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

  72.1.สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง
  ที่ตั้งเลขที่ 479 ถนนสันอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  โทรศัพท์: 0 5345 1414
  โทรสาร:  0 5345 1414
  IP Phone:  532512
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:  fang@ago.go.th

  72.2 สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด

  ที่ตั้งเลขที่ 519/1-3 หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

  โทรศัพท์ 0 5346 1237

  โทรสาร 0 5346 1238

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: hot@ago.go.th

  73. สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

  ที่อยู่เลขที่ 290 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี

  จังหวัดเพชรบุรี 76000

  โทรศัพท์: 0 3242 5479

  โทรสาร: 0 3240 1062

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: pburi@ago.go.th

  74. สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
  ที่อยู่เลขที่ 425 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
  โทรศัพท์ : 0 5671 1470
  โทรสาร : 0 5672 2175
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:  pchabun@ago.go.th

  74.1 สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี
  ที่ตั้งเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  โทรศัพท์: 0 5602-9783, 0 5602 9784
  โทรสาร:  0 5602 9784
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: vichien@ago.go.th

  74.2 สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก
  ที่ตั้ง ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์: 0 5670 1109
  โทรสาร: 0 5670 2022, 0 5670 4707
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: lomsak@ago.go.th


  75. สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
  ที่ตั้งเลขที่ 50/16 ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  โทรศัพท์: 0 4281 2195, 0 4281 1540
  โทรสาร: 0 4281 2275
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

  76. สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
  ที่ตั้ง เลขที่ 1/5-7 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  โทรศัพท์: 0 5451 1127 ,0 5452 2103
  โทรสาร 0 5452 2820
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: phrae@ago.go.th


  77. สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 2
  ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  โทรศัพท์: 0 5361 1381
  โทรสาร  0 5361 1381
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: mhs@ago.go.th

  การตั้งค่าคุกกี้
  ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
  คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
  เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
  ความสำคัญ
  เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

  ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  บริการของ Google
  ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

  - Google Analytics
  - เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
  - Google Maps
  - Google Font
  ข้อมูล
  ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
  - AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม