ทนายคดีอาญา เราจะสู้ไปด้วยกัน

ทนายคดีอาญา เราจะสู้ไปด้วยกัน

เปิดหน้าต่อไป

ทนายเตือนภัย

รู้หมดกฎหมาย

  • กองทุนยุติธรรมช่วยคุณได้
  • ปาหินใส่รถขณะวิ่ง มีความผิดฐานพยายามฆ่าได้
  • สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยตามกฎหมาย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566

ทนายเตือนภัย เรื่อง กองทุนยุติธรรมช่วยคุณได้ www.สู้คดี.com 

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445  

แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearcourt

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2553 กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ดังนี้ 

1. การวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว 

2. การจ้างทนายความ 

3. ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในคดีแพ่งและคดีปกครอง 

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย 

7. ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลตั้งแต่10 รายขึ้นไป 

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1111 กด 77 โทรสาร. 02-143-9681 หรือเว็บไซต์ www.rlpd.go.th โดยจะใช้เวลาการพิจารณาคำร้องให้ความช่วยเหลือภาย 30 วัน 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 

อยากปรึกษาหรือหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com

*****************************************

วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ทนายเตือนภัย เรื่อง ปาหิน อย่าคิดเพียงสนุก คุกนะครับ

www.ทนายภูวงษ์.com 

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445 

แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong

 ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านอาจเคยได้ยินข่าวรถยนต์ถูกปาหินใส่จนเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ บางคันโชคดีเสียหายเพียงทรัพย์สิน แต่บางคันโชคร้ายต้องสูญเสียถึงชีวิต อย่างไรก็ตาม การปาหินใส่รถยนต์ผู้อื่นขณะวิ่งไม่ใช่เพียงการทำให้เสียทรัพย์ แต่ถือเป็นการพยายามฆ่า ซึ่งกรณีปรากกฎในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2539 ว่า จำเลยร่วมกันใช้ก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นขว้างกระจกหน้ารถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสารที่ผู้เสียหายทั้งสองกำลังขับอยู่คันละ 2 ก้อนโดยไม่มีสาเหตุกันมาก่อน และประสงค์จะให้ผู้เสียหายทั้งสองเสียหลักในการขับรถ และอาจขับรถยนต์พลิกคว่ำลงข้างทางหรือถูกรถยนต์คันอื่นที่ขับตามมาชนจนพลิกคว่ำหรือตกลงข้างทาง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นแล้ว ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า ผู้เสียหายทั้งสองหรือผู้โดยสารในรถยนต์โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายได้ จำเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสองและผู้อื่น เมื่อไม่ถึงแก่ความตายจึงเป็นความผิดฐาน “พยายามฆ่า”

     ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี และมาตรา 80 ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิดต้องระวางโทษ 2 ใน 3 สำหรับฐานความผิดนั้นๆ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

**************************************

วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ทนายเตือนภัย เรื่อง สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย www.สู้คดี.com 

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445 

แชทกับทนายจอย: https://bit.ly/lawyerjoy

           บุคคลใดก็ตามถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายยังถือว่าผู้นั้นบริสุทธิ์อยู่ จนกว่าจะถูกฟ้องเป็นจำเลยและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด ดังนั้นสิทธิของผู้ต้องหาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ได้กำหนดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม หรือสถานที่ถูกควบคุมตัวในโอกาสแรกที่ถูกจับ และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว รวมถึงให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำในชั้นสอบสวน และได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร ตลอดจนได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าพนักงานปกครอง หรือตำรวจผู้รับมอบตัว หรือผู้จับกุมต้องแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุมให้ทราบในโอกาสแรกที่ถูกจับกุมด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 อยากปรึกษาหรือหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
- AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม